Prislistor för slipmedel

Varor Pris
Priserna på korund normal för slitande och sandblästring 1125 Euro/t
Priserna på korund vit för slitande och sandblästring 1250 Euro/t
Priserna på Grön kiselkarbid 1125 Euro/t
Priserna på Slipskivor av vit korund 0,7-110 Euro/styck
Priser Slipskivor för invändig slipning 0,8-5,9 Euro/styck


Slipmedelstillverkning Produktion av slitande material