Ryska Sågverk   |  

  |  Hjälp  |  

Sågade trävaror och virke från gran, tall, lärk, ceder och björk

Produktion

  • Sågade trävaror och virke från gran, tall, lärk, ceder och björk

Producent

  • Enterprise - Sågverk Uraloptorg S.R.L.
  • Adress - st. Tarnaya, 39 - 620100 Ecaterinburg - Ryssland
  • Telefon - +73433700170
  • Fax - +73432315656
  • E-mail UralO@mail.ru