Metallpriserna   |  

  |  Hjalp  |  

Produktion

  • Jarnmetaller och icke-jarnmetaller
  • Bly skrot

Producent

  • Enterprise: TD ISTA
  • Verksamhet: Produktion av batterier
  • Verksamhet: Commercial Metals Partihandel
  • Adress: st. Energetikov, 29/A - 04176 Kiev - Ukraina
  • Telefon: +380443517351, +380443517369
  • Fax: +380443517353, +380443517372
  • E-mail marketing@td-ista.com