Metallpriserna   |  

  |  Hjälp  |  

Produktion

  • Metallskrot (koppar, mässing, brons, aluminium, bly, tenn, zink)
  • Metalli non ferrrosi (fili, barre, tubi, lamiera)

Producent

  • Enterprise: Zvetmet S.p.A
  • Verksamhet: Insamling, bortskaffande, återvinning och försäljning av skrot icke-järnhaltigt metallskrot
  • Adress: st. Rastochnaya, 59 - 620134 Ekaterinburg - Ryssland
  • Telefon: +73433212174
  • Fax: +73433734600
  • E-mail cvetmet@list.ru